הסמכות ותעודות

image91

מדריך פעיל של ההתאחדות הישראלית לצלילה

image92

מדריך נייטרוקס של ההתאחדות הישראלית לצלילה

image93

צולל סיידמאונט - SIDEMOUNT Diver

image94

מוסמך לדחיסות נייטרוקס

image95

מדריך צוות דוחסים של מיכלי צלילה

צלילה טכנית

image96

TDI הסמכת צולל נייטרוקס 100% של ארגון

image97

TDI הסמכת צולל טכני של ארגון