הסמכות ותעודות

image28

מדריך בההתאחדות הישראלית לצלילה

image29

DAN BLS מדריך

image30

DAN OFA מדריך

image31

מדריך נייטרוקס של ההתאחדות הישראלית לצלילה

image32

צולל סיידמאונט - SIDEMOUNT Diver

image33

מוסמך לדחיסות נייטרוקס

image34

מדריך צוות דוחסים של מיכלי צלילה

צלילה טכנית

image35

TDI הסמכת צולל נייטרוקס 100% של ארגון

image36

TDI הסמכת צולל טכני של ארגון

image37

TDI Sidemount Diver

image38

TDI Wreck Limited Penetration Diver