הסמכות ותעודות

image60

מדריך בההתאחדות הישראלית לצלילה

image61

DAN BLS מדריך

image62

DAN OFA מדריך

image63

מדריך נייטרוקס של ההתאחדות הישראלית לצלילה

image64

צולל סיידמאונט - SIDEMOUNT Diver

image65

מוסמך לדחיסות נייטרוקס

image66

מדריך צוות דוחסים של מיכלי צלילה

צלילה טכנית

image67

TDI הסמכת צולל נייטרוקס 100% של ארגון

image68

TDI הסמכת צולל טכני של ארגון

image69

TDI Sidemount Diver

image70

TDI Wreck Limited Penetration Diver