קורסים

דייבמאסטר - קורס צולל בכיר

דייבמאסטר - קורס צולל בכיר

דייבמאסטר - קורס צולל בכיר

image68

קורס צולל בכיר - מוביל קבוצות צוללים מוסמכים. רשאי לצלול עד עומק של 42 מטר

קורס כוכב 2

דייבמאסטר - קורס צולל בכיר

דייבמאסטר - קורס צולל בכיר

image69

קורס מתקדם -  רשאי לצלול עד לעומק 30 מטר

קורס כובב 1

דייבמאסטר - קורס צולל בכיר

קורס כובב 1

image70

קורס בסיסי -  רשאי לצלול לעומק מירבי של 20 מטר 

DAN קורסים של

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries course rep

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries course represents entry-level training designed to educate divers and interested non-divers (such as a charter boat captain) to recognise scuba diving injuries and to provide emergency oxygen first aid.

Basic Life Support

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

The DAN Basic Life Support (BLS) course will not only train divers and non-divers to resuscitate an

 The DAN Basic Life Support (BLS) course will not only train divers and non-divers to resuscitate an injured person with a circulatory arrest, but can also prevent a person from getting in that condition. External bleeding, choking and shock can lead to severe circulatory and respiratory problems. The DAN BLS course will prepare you to react in the correct way, when accidents happen. 

התמחויות צלילה

צולל עומק עד 42 מטר

צולל עומק עד 42 מטר

צולל עומק עד 42 מטר

image71

 הידע והיכולות לביצוע צלילות שחורגות מעומק 30 מטר באופן בטיחותי  

צולל הצלה

צולל עומק עד 42 מטר

צולל עומק עד 42 מטר

image72

 קורס הצלה ומצבי חרום

נייטרוקס

צולל עומק עד 42 מטר

נייטרוקס

image73

 אוויר מועשר בחמצן או במילה אחת - נייטרוקס