שלום רב

  מלידה, אדם נושא את כובד המשקלו על כתפיו. כדי להיות חופשי  צריך רק לשקוע מתחת לפני המים

 Jacques-Yves

 Cousteau